Raporty handlowe – minimalizując ryzyko w biznesie

Podstawą prowadzenia każdej działalności gospodarczej jest opracowanie biznesplanu. Nawet najlepszy pomysł przepadnie, kiedy nie będzie realizowany krok po kroku. Istotne znaczenie ma także analizowanie zachowań konkurencji. W tym przypadku pomocne będą choćby raporty handlowe. Na ich lekturze, można oprzeć własny plan biznesowy. Kolejnym plusem solidnie przygotowanego biznesplanu jest możliwość skorzystania …

Dlaczego warto korzystać z usług biur rachunkowych?

Przedsiębiorstwa rozpoczynając, bądź też prowadząc już swoją działalność często stają przed wieloma trudnymi decyzjami i wyborami, również jeśli chodzi o kwestię prowadzenia księgowości i finansów. Niemal już na początku pojawia się pytanie: Dlaczego warto korzystać z usług biur rachunkowych? Przedsiębiorstwa rozpoczynając, bądź też prowadząc już swoją działalność często stają przed …

Jakie są korzyści prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to niewątpliwie jedna z popularniejszych i najchętniej wybieranych form założenia spółki handlowej w Polsce. Szczególną popularnością cieszy się wśród przedsiębiorców, którzy dążą do otworzenia większych firm. Spółkę z o.o. cechuje przede wszystkim uniwersalny charakter – zarówno z prawnego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Spółka z o.o. …

Dlaczego prowadząc firmę, warto skorzystać z pomocy fachowca?

W obecnych czasach coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Własny biznes może przynosić wysokie dochody, jednak niejednokrotnie droga do osiągania wysokich zysków jest długa i trudna. Prowadząc firmę, przedsiębiorca napotyka na liczne problemy, które nie jest łatwo rozwiązać bez pomocy fachowców. Do grona specjalistów, którzy pomagają …

Prawny precedens – pozew zbiorowy w sprawie OFE

Obo­wią­zu­jąca w pol­skim pra­wie od 2010 roku moż­li­wość docho­dze­nia rosz­czeń w dro­dze postę­po­wa­nia gru­po­wego, czyli według powszech­nie sto­so­wa­nej ter­mi­no­lo­gii pozwy zbio­rowe, to szcze­gólny, ale bar­dzo potrzebny instru­ment prawny. To, że swo­ich rosz­czeń może docho­dzić nie tylko indy­wi­du­alny poszko­do­wany, ale cała grupa, czyni kon­su­men­tów sil­niej­szymi w kon­fron­ta­cji z Zakła­dem Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, …

Kredyt konsolidacyjny – sposób na spłatę wielu kredytów

Zanim zaczniemy żałować, że wzięliśmy kredyty i wpadniemy w panikę, że nie uda nam się ich spłacić, spróbujmy znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji. Banki dla klientów znajdujących się w tarapatach mają kilka rozwiązań. Jednym z nich jest tak zwany kredyt konsolidacyjny. Konsolidacja polega na zaciągnięciu jednego kredytu w celu …

Jak wybrać profesjonalne biuro rachunkowe?

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej firmy. Nie jest to proste zadanie, ponieważ trudno odnaleźć się w gąszczu przepisów, i wykonywać odpowiednie obliczenia. Można jednak uniknąć nieprzyjemności i obsługę księgową zlecić zewnętrznym profesjonalnym biurom. Powinności nałożone przez państwo Biura rachunkowe zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W zakres ich działalności wchodzą także …

Kiedy lokaty bankowe są rzeczywiście bezpieczne?

Lokaty są jednym z najczęściej wybieranych przez Polaków, produktów inwestycyjnych. Ich popularność w dużej mierze jest związana z bezpieczeństwem i brakiem ryzyka przy mnożeniu oszczędności. Co się dzieje z pieniędzmi, kiedy sytuacja finansowa banku jest zła i ten upada? Co wtedy z lokatami? Bankowy fundusz gwarancyjny Mniejsi klienci indywidualni mogą …