Home » Opłaty i podatki » Podatek katastralny w Polsce?

Podatek katastralny w Polsce?

podatek katastralny - dobrze czy źle?Alternatywą dla tradycyjnego podatku od nieruchomości może być tak zwany podatek katastralny. Opiera on się na tak zwanej wartości katastralnej danej nieruchomości (wartość fiskalna ustalona na skutek masowej wyceny, która będzie przeprowadzana okresowo). Na wartość katastralną nieruchomości będzie się składać wartość katastralna części składowych oraz samego gruntu.

Dzięki masowym obliczeniom będzie możliwe ustalenie map oraz tabel taksacyjnych, które będą wyznacznikami przy wymierzaniu wartości podatku katastralnego.

Ideą wprowadzenia podatku katastralnego jest zróżnicowanie wymiaru podatku przy nieruchomościach znajdujących się w innej lokalizacji, przez co zostanie uwzględniona tzw. atrakcyjność położenia, mająca wpływ na cenę samej nieruchomości.

Wartość katastralna nieruchomości
Wartość rynkowa nieruchomości nie jest natomiast tym samym co wartość katastralna (inaczej fiskalna). Według szacunków oszacowana wartość katastralna będzie o około 25-30 procent niższa niż rynkowa wartość danej nieruchomości.

Od kiedy?
Podatek katastralny znajduje się na razie tylko i wyłącznie w sferze planów. Jeżeli zostanie on wprowadzony w Polsce, w domyśle ma on zastąpić podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

Publikację znaleziono wpisując frazy:

  • podatek katastralny w Polsce
  • PODATEK KATASTRALNY

Inne publikacje

Leave a Reply© 2012 PolskiPodatek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. ·