Home » Ulgi podatkowe » Ulga rehabilitacyjna na leki w 2012 roku

Ulga rehabilitacyjna na leki w 2012 roku

ulga rehabilitacyjna na leki w 2012Podatnik mający status osoby niepełnosprawnej lub mający na utrzymaniu takową osobę może skorzystać z odliczeń kwotowych, które są limitowane, oraz odliczeń nielimitowanych. Ulga na leki, przysługująca osobie spełniającej powyższe warunki, jest natomiast rozliczana w sposób odbiegający od wyżej wspomnianych odliczeń.

Wydatki poniesione na zakup leków odlicza się wykonując operację odejmowania między wydatkami poniesionymi w ciągu miesiąca a kwotą w wysokości 100 zł. Od dochodu zatem możemy odliczyć jedynie różnicę pomiędzy zmienną wydatków a kwotą stałą 100 zł.

Kiedy odliczenie jest możliwe?
Odliczenie możliwe jest jedynie wtedy, gdy lekarz specjalista stwierdzi konieczność stosowania przez osobę niepełnosprawną leków przez okres czasowy lub też stały. Podstawą do do skorzystania z ulgi na leki jest wystawione zalecenie pisemne lekarza i faktura bądź też inny dowód poniesienia wydatków (dowodem wydatków na cele rehabilitacyjne nie jest jednak paragon).

Pamiętać należy, że odliczenie jest możliwe, gdy wydatki na cele rehabilitacyjne nie zostały uwzględnione jako koszt uzyskania przychodów czy też nie zostały sfinansowane przez daną instytucję (np. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Ulgę na leki wykazujemy w deklaracji PIT-37.

Publikację znaleziono wpisując frazy:

  • ulga podatkowa na leki 2012
  • ulga na leki 2012
  • ulga na leki za 2012

Inne publikacje

Leave a Reply© 2012 PolskiPodatek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. ·