Home » Przychody » Wady i zalety ryczałtu

Wady i zalety ryczałtu

Szczegółowy wykaz usług oraz przewidzianych dla nich stawek ryczałtu ewidencjonowanego można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wybór ryczałtu jako preferowanej formy opodatkowania to przede wszystkim decyzja uzależniona od rodzaju prowadzonego biznesu. Największym minusem ryczałtu ewidencjonowanego jest brak możliwości odliczenia kosztów od uzyskanego przychodu. Taką stawkę, jaka obowiązuje nas w przypadku ryczałtu, musimy zatem uwzględnić od całości osiągniętego przychodu. W ten oto sposób przedsiębiorcy cechujący się wysokimi inwestycjami oraz poniesionymi kosztami osiągniętego przychodu muszą zatem przekalkulować, czy faktycznie ta forma opodatkowania jest dla nich opłacalna. W przypadku 20-procentowej stawki ryczałtu nie jest to korzystną formą. Dotyczyć to może np. sklepów cechujących się wysokimi kosztami oraz niską marżą ze sprzedaży towarów. Natomiast w przypadku takich drobnych działalności jak fryzjer czy też taksówkarz stawka 8,5% jest znacznie korzystniejsza niż np. zasady ogólnego oprocentowania lub metoda liniowego obliczenia podatku.

wady i zalety ryczałtu ewidencjonowanegoPrzedsiębiorca posiadający jednak przychody powyżej 150 tysięcy euro rocznie nie mogą jednak skorzystać z ryczałtu. Prawa do ryczałtu nie traci się jednak od razu, tylko dopiero w następnym roku. Ryczałt ewidencjonowany nie uwzględnia również możliwości odliczenia w postaci ulgi dla dzieci, nie można także skorzystać ze wspólnego rozliczania się z samotnie wychowywanym dzieckiem czy też z małżonkiem. Od 2013 roku zniknie również możliwość (także dla pozostałych form opodatkowania) skorzystania z ulgi internetowej. Możliwe odliczenia to ulga rehabilitacyjna oraz dochody zagraniczne (wykazy odliczeń w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)).

>> Stawki ryczałtu ewidencjonowanego << >> Ryczałt jako uproszczona forma opodatkowania <<

Publikację znaleziono wpisując frazy:

  • ryczałt ewidencjonowany 2013
  • wady i zalety ryczałtu
  • limit w ryczałcie ewidencjonowanym wady
  • ryczalt minusy
  • ryczalt wady
  • ryczałt zalety
  • wady i zalety formy zryczałtowanego

Podobne publikacje

Leave a Reply© 2012 PolskiPodatek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. ·