PIT


Personal Income Tax (w skrócie PIT) to angielskie określenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z nazwą obejmuje on dochody uzyskane przez osoby fizyczne. W naszym kraju podatek dochodowy od osób fizycznych jest uregulowany stosowną ustawą z 26 lipca 1991 roku z późniejszą zmianą.

Określenie PIT dotyczy również druku urzędowego, który udostępniany jest podatnikom wypełniającym deklaracje rozliczeniowe od dochodów osobistych. Udostępnianiem tych dokumentów zajmuje się Ministerstwo Finansów.

Z pojęciem podatku dochodowego związane są ściśle dwa określenia – przychody oraz koszty ich uzyskania (podatnik musi wykazać ich związek z uzyskanym przez niego przychodem). Na rok 2011 obowiązują następujące limity podatkowe:

Skala podatkowa na rok 2011

Obliczanie podatku
w polskiej walucie

Wysokość podatku w procentach
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek*
w wysokości 556,02 zł
85 528 14839,02 plus 32% nadwyżki powyżej
kwoty 85528 zł


* w rozliczeniu miesięcznym jest to 46,33 zł, a w rocznym 556,02 zł. Od obowiązku zapłaty podatku zwolnione są osoby, których roczny dochód nie przekracza wartości 3091 zł.

Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 2004 roku kwotą graniczną dla przedsiębiorców jest 15000 euro. Oznacza to, że powyżej tej wartości podmiot powinien dokonywać transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego.

Składanie deklaracji podatkowych jest możliwe również za pośrednictwem Internetu. Pełen wykaz zeznań podatkowych, które można wypełniać on-line, znajduje się w temacie o składaniu deklaracji podatkowych on-line.

Limity podatkowe na 2011 rok – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176)

Dodatkowe informacje i porady na temat PIT: Twojeporady.pl : Podatek dochodowy.

Publikację znaleziono wpisując frazy:

  • podatek dochodowy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatek dochodowy od osb fizycznych
  • progi podatkowe 2011 od osób fizycznych
© 2012 PolskiPodatek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. ·